-9- Tokyo, Các thành phố ở Nhật Bản (10 thành phố lớn)



-9- Tokyo, Các thành phố ở Nhật Bản (10 thành phố lớn)
1)Thành phố Kobe (Hyogo)

2) Thành phố Sendai (Miyagi)

3) Thành phố Fukuoka (Fukuoka)

4) Thành phố Sapporo (Hokkaido)

5) Thành phố Hiroshima (Hiroshima)

6) Thành phố Nagoya (Aichi)

7) Thành phố Yokohama (Kanagawa)

8) Thành phố Osaka

9) Thành phố Tokyo

10) Thành phố Kyoto

Nguồn: https://svdpch.org/

Xem thêm bài viết khác: https://svdpch.org/du-lich/

6 thoughts on “-9- Tokyo, Các thành phố ở Nhật Bản (10 thành phố lớn)”

Leave a Comment