PHP + Excel Bài 5/6: Export database MySQL ra file ExcelThư viện PHPExcel cho phép đọc toàn bộ nội dung của file Excel bằng ngôn ngữ PHP. PHPExcel cũng cho phép bạn xuất ra file có định dạng excel từ database MySQL.

Bài học này hướng dẫn các bạn sử dụng thư viện PHPExcel, đọc file sau đó thực hiện việc import dữ liệu nhận được vào database bằng mySQL. Xuất dữ liệu từ database, tạo ra các sheet, định dạng nội dung file (ví dụ: màu chữ, màu nền, canh lề, gom dòng/cột…), hướng dẫn thực hiện các tính toán cơ bản và lưu thành file có định dạng .xlsx

Khoá học Lập trình PHP tại Khoa Phạm:

Học lập trình Online miễn phí tất cả công nghệ mới:

Group học lập trình miễn phí:

Hotline: 0942764080

Nguồn: https://svdpch.org/

Xem thêm bài viết khác: https://svdpch.org/cong-nghe/

Leave a Comment